Vi fortsätter på Swedish key-spåret med denna pärla, försedd med inpressade muttrar på sidorna, gissar på att det är för en kåpa?
Likheterna med #57 är tydliga.