Här är ett förstegsbygge lämpligt för audio men kan även driva modulationstransformatorn i en liten “hifi” AM-sändare.
Nätdelen byggdes runt ett EZ81
likriktarrör och ett ECL86 för regleringen,
nätdelen matar ca 270V B+ till varsin förstegskanal, en EF184 är triodstrappad på
ingången och matar ett ECC88 som ett utgångssteg av Aikido-typ.
Försteget låter förträffligt och mäter väldigt bra.
Mönsterkorten beställdes från PCBway, Kina.