Detta är den finaste J37-nyckeln jag har i samlingen, skicket är fantastiskt, särskilt med hänsyn till åldern.
Just denna modell monterad på stålbygel heter då inte längre J37 utan J45.
Denna levererades som tillbehör (Key, KY-872 i materielsatsen) till den amerikanska radiostationen PRC-104, den radio som sedan kom att bli Ra-195 i Sverige.

Kärt barn har många namn sägs det, denna nyckel kallas ofta “benstryparen”, andra “tillmälen” är Ohm-nyckeln eller hästskonyckeln.

Kuriosa är att nyckeln är en av ganska få telegrafinycklar som tillägnats ett “Natonummer”, För nyckeln ingående i materielsatsen för PRC-104 har den beteckningen NSN 5805-01-067-5388
(Även NSN 5805-00-171-3370 förekommer men det är en lös nyckel som då inte ingår i en materialsats till en specifik radio.)