Nummer 111 är en fin W.T 8-amp No. 2. Mk. II,

Dessa nycklar förekommer i ett stort antal varianter, 10 stycken såvitt jag känner till, det är stora skillnader mellan typerna med varierande armlängd, knoppar och anslutningar med mera.
Just denna varianten med stort brätte under knoppen är marinmodellen och förmodligen tillverkad av LMK & Co.